آدرس:
جاده آذر شهر 200 متر بعد از پل پتروشیمی کوی صنعتی سهند
تبریز
آذربایجان شرقی
ایران
تلفن:
04134219671
موبایل:
09141157679